CEM I 42,5 R - SR5


CEM I 42,5 R - SR5 , C3A miktarı en çok % 5 olan Portland Çimentosu klinkeri, priz düzenleyici (alçı taşı ) ve en çok % 5’ e kadar minör ilave bileşen ile birlikte öğütülmesi sonucu TS EN 197 -1: 2012 “Çimento – Bölüm 1 :Genel Çimentolar – Bileşim , Özellikler ve uygunluk kriterleri” standardına uygun imal edilen, C3A < %5, 2 günlük basınç mukavemeti en az 20 MPa ve 28 günlük basınç mukavemeti en az 42,5 MPa, en fazla 62,5 MPa olan çimentodur.

CEM I 42,5 R - SR5 KULLANIM ALANLARI

Her Türlü Betonarme Yapılarda:

Sülfatlı sulara maruz kalan ortamlardaki betonarme imalatlarda
Zeminde sülfatın bulunması halinde temel imalatlarında
Evsel atıklar ve sanayi atıklarıyla ilgili beton boru ve menfez imalatlarında
Deniz suyuna maruz kalacak bina cephelerindeki sıva imalatlarında
Pis su kanallarında
Su depolarında
Silolarda

Sanayi İmalatları:

Bordür imalatı
Kanalizasyon beton boruları
Arıtma tesisleri
Prefabrike betonarme aydınlatma ve enerji nakil hattı direk imalatları
Prefabrike betonarme yapı imalatları
Prefabrike su kanaletleri imalatları